Personvernærklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR SCALA RETAIL PROPERTY OG KJØPESENTRE I SCALA DRIFTDitt personvern er viktig for Scala Retail Property, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Scala Retail Property skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Vår behandling av personopplysninger
Vi henter og bruker følgende data i forbindelse med kundeklubb og feedback samt konkurranser relatert til dette på våre kjøpesentre. For å kunne bruke disse tjenestene vil vi be om følgende informasjon;

• Fornavn og etternavn
• Postadresse/gatenavn (valgfritt)
• Postnummer og -sted (valgfritt)
• E-postadresse (valgfritt)
• Mobilnummer
• Informasjonskapsler (valgfritt)
• GEO-lokasjon (valgfritt) 

Det er valgfritt å la oss bruke din GEO-lokasjon (kartposisjon som kan hentes fra mobile enheter, eller en datamaskins nettverksplassering). Dersom du tillater at vi henter denne informasjonen brukes det til å vise deg tilbud og informasjon som kun er relevant i perioden om kampanjen er bestemt rundt geografi.

Bruk av databehandlere
Scala Retail Property inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.
Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.
 
Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Du kan enkelt administrere din informasjon via senterets kundeklubb-applikasjon eller i tilfelle hvor ingen applikasjon foreligger melde deg ut av kundeklubben.
 
Dersom du ønsker assistanse til å melde deg ut av kundeklubb, nyhetsbrev eller SMS klubb kan du ta kontakt direkte med senteradministrasjonen via kontaktsiden.